Arbeidsloon is de hoogste kostenpost in een bedrijf als het onze. Het is daarom ook, dat wij je de helft van het verschuldigde tarief in rekening brengen, indien je jouw afspraak niet binnen twee werkdagen voor aanvang persoonlijk (telefonisch of in de winkel) afzegt. Indien je binnen één werkdag voor aanvang afzegt, zijn wij zelfs genoodzaakt om het volledige bedrag in rekening te brengen. Binnen deze termijn krijgen wij de vervallen afspraken niet meer ingevuld.
Indien je binnen de gestelde tijd telefonisch een voicemail inspreekt en jouw naam, telefoonnummer en tijd en datum van de afspraak doorgeeft, dan zullen wij contact met je opnemen.

Annulering via e-mail is niet toegestaan, want dit kunnen wij niet tijdig verwerken.